Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Законодавча база

Перелік нормативної документації, щодо отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (ліміти та дозвіл на утворення і розміщення відходів)

 1. ЗУ "Про відходи" Ст.32, 33
 2. ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"
 3. постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»
 4. Наказ від 16.05.2012 № 260 "Про затвердження Регламенту розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів"
 5. Регламент до Наказу від 16.05.2012 № 260 "Про затвердження Регламенту розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів"
 6. Постанова КМУ від 20.06.95 №440 "Про затвердження Порядку одержання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин в тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів".
 7. Постанова КМУ від 01.03.99 №303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору " п.6.
 8. Постанова КМУ від 01.11.99 №2034 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів" п.8.
 9. Постанова КМУ від 03.08.98 №1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру МВВ" п.5.
 10. Постанова КМУ від 31.08.98 №1360 "Про затвердження порядку ведення реєстру ОУВ та ООУВ" п.10,11.

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на спеціальне водокористування

 1. Водний кодекс України.
 2. МЕТОДИКА розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.
 3. ПОРЯДОК розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.
 4. ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми N 2-ТП (водгосп).
 5. Постанова КМУ від 03.08.09 №1218 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і п Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», (ст. 7);
 6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», (ст. 38).
 7. Постанова КМУ від 13.03.02, №321 «Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10.08.92 р. №459;
 8. Постанова КМУ №1100 від 11.09.96 р. «Про порядок розроблення і затвердження гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання яких нормується»;
 9. Постанова КМУ №465, від 25.03.99 р. «Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»;
 10. Постанова КМУ №526 від 21.05.09 р.;
 11. Постанова КМУ №778, від 03.09.08 р. про затвердження перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”.

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 1. Закон України "Про охорону атмосферного повітря".
 2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 3. Постанова КМУ від 13.03.02 №302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи".
 4. Наказ Мінприроди України від 10.02.95 №7 "Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві".
 5. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.06 №108 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців".

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на видалення зелених насаджень у населених пунктах

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2006 року № 1045 "Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах";
 2. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року №105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України";
 3. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.2006 року №302 "Про затвердження зразків Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень".
 4. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» вiд 21.12.2010 № 2818-VI.
 5. Закон України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» вiд 02.12.2010 № 2739-VI.
 6. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» вiд 17.02.2011 № 3038-VI. ї%20діяльності
 7. Розпорядження КМУ «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» вiд 25.05.2011 № 577-р.
 8. Наказ Мінжитлокомунгоспу «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» вiд 12.05.2009 № 127.

Перелік нормативної документації, на підставі якої розробляється екологічна експертиза (ОВНС)

 1. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві і проектуванні підприємств, споруд і будівель».
 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 4. Закон України «Про екологічну експертизу».
 5. постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів».
 6. постанова КМУ від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».
 7. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Київ, 2004р.
 8. СанПіН №4630-88. «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» (від 18 грудня 1998 р. №2024).
 10. ДБН 360-92** «Планировка и застройка городских и сельских поселений». Градостроительство, Киев, 2003 р.
 11. СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофізика».
 12. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 16 жовтня 1992 року №2707-Х11.
 13. Закону України «Про рослинний світ».
 14. Закон України «Про заборону ввезення і реалізації на території України етильованого бензину та свинцевих добавок до бензину» від 15 листопада 2001 року №2786-1Н.
 15. Закон України «Об обеспечении санитарного та эпидемиологического благополучия населения» постановление ВСУ от 24.02.2004.
 16. Гігієнічна класифікація праці. Утверджено приказом МЗО от 31.12. 1997 №382-60с.
 17. Земельний Кодекс України.
 18. Водний кодекс України.
 19. «Правила охорони поверхневих вод», 1991р.
 20. Закон України "Про архітектурну діяльність".
 21. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 22. Закон України "Про основи містобудування".
 23. ДСП «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» №173 від 19.06.96р.
 24. ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження генеральних планів міських населених пунктів». Держбуд України. 1997.
 25. СНиП 2.04.03-85.
 26. «Правила охорони поверхневих вод», 1991р.
 27. ДБН.А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва».
 28. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами” (від 04.03. 2004 р. №265).
 29. ДБН А.2.2-3-2011 Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів.
 30. Закон України від 18.01.2001 № 2245-III Про об'єкти підвищеної небезпеки.
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 №465 Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами.
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №557 Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV та V категорій складності.
 33. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».
 35. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України».
 36. Норми утворення твердих побутових відходів у населених пунктах України , затверджені Наказом Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України №7 від 10.01.06р.
 37. СанПіН №4630-88 «Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення».
 38. Постанова Кабінету міністрів України «Правила охорони поверхневих вод від забруднення» від 25.03.99 за №465.
 39. Постанова Кабінету міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» від 18.12.98 за №2024.
 40. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 41. ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я.
 42. Людини та захист навколишнього природного середовища.
 43. ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України.
 44. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення.
 45. ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги.
 46. ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів.
 47. ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.
 48. ДСП 173-96 Санітарні правила планування і забудови населених пунктів
 49. ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

Екологічний аудит

Перелік нормативних документів, на підставі яких видається спеціальний дозвіл на користування надрами

 • Кодекс України про надра.
 • Регламент погодження Мінприроди України надання надр у користування, затверджений Наказом Мінприроди України №262 від 26.07.2011

Перелік нормативних документів, на підставі яких видається спеціальний дозвіл на видалення зелених насаджень

 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» вiд 21.12.2010 № 2818-VI.
 • Закон України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» вiд 02.12.2010 № 2739-VI.
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» вiд 17.02.2011 № 3038-VI.
 • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» вiд 01.08.2006 № 1045.
 • Розпорядження КМУ «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» вiд 25.05.2011 № 577-р.
 • Наказ Мінжитлокомунгоспу «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» вiд 12.05.2009 № 127.

Новини компанії

Новина 1 Екологія на зламі тисячоліть Наука чи гасло? Відповісти на це просте запитання стає дедалі важче – екологія має всі шанси повторити шлях кібернетики і перетворитися з досить чітко окресленої сфери наукових досліджень на аморфне інтегральне поняття, яке буде "покрівлею"...

Детальніше...

Ми у соц.мережах

Наші партнери